morse
In English
www.HEATHKIT.nu

Start Om mig
Heathkits historia Mina Heathkit Heathkit-länkar Andra länkarHW-101


Transceivern HW-101 för amatörbanden 80...10 meter lanserades 1970 och var i produktion ända till 1983. Den ersatte HW-100 som lanserades 1968. De båda transceivermodellerna är snarlika men HW-101 är en något förbättrad HW-100. HW-101 ersattes avstämningsmekanismen, som så många hade klagat på, i HW-100 och den förbereddes redan från början för ett CW-filter. HW-101 är den modell som har tillverkats i flest exemplar av alla Heathkit-transceivrar, någonsin. Fler än 40 000 apparater har tillverkats. HW-101 skulle egentligen ersättas av HW-104 1975 men HW-101 överlevde HW-104 som var i produktion till 1975. HW-104 var en något förenklad SB-104. SB-104 lanserades 1974 men ersattes 1977 av den förbättrade SB-104A. De ersattes alla 1983 av HW-5400 men den var bara i produktion till 1984.

Detta är min första HW-101 men jag har ytterligare en. När jag köpte denna HW-101 så var den väl inrökt och fungerade dåligt. Mottagarkänsligheten var dålig. Jag sanerade den på tjära och nikotin och gjorde följande modifieringar:

Jag bytte rören V10 och V11 från 6HS6 till 6AU6 för att reducera korsmodulationen. Jag ändrade värdet på R113 från 1kΩ till 10kΩ. Jag lade till ett motstånd på 10MΩ mellan pinne 3 på nollställningspotentiometern och ben 2 på T102 för att förbättra S-meterfunktionen. Jag lade till ett motstånd på 10kΩ parallellt över primärlindningen på T103 för att ytterligare förbättra S-meterfunktionen och för att starka signaler skall låta klarare. Jag ersatte motståndet R202 med en bygel för att öka utnivån. Jag bytte motstånden R107 till 100kΩ 1W och R106 till 33kΩ 1W för att stoppa S-meterdriften. Slutligen gjorde jag en total omtrimning av hela transceivern. Nu är den som en helt annan mottagare.

HW-101


               
Back
Tillbaka till Mina Heathkit