morse
In English
www.HEATHKIT.nu

Start Om mig
Heathkits historia Mina Heathkit Heathkit-länkar Andra länkarSW-717


Kortvågsmottagaren SW-717, som täcker frekvensområdet 550kHz till 30MHz, var en mottagare av enklare konstruktion och var främst avsedd för nybörjare. Den lanserades 1971 och var i produktion till 1982. SW-717 var halvledarbestyckad och ersatte rörkonstruktionen GR-64 som lanserades 1964, som i sin tur ersatte GR-91 som lanserades 1961.

SW-717

Mitt exemplar var behäftat med kraftigt nätbrum. Främst beroende på att aluminiumchassit användes som nollreferens och förbindning mellan vissa komponenter. Jag har dragit kopparledare som förbindning och dessutom bytt ut nättransformatorn till en ringkärnetransformator med helt försumbart störfält men transformatorbytet gav endast marginell förbättring, det var plåtens användning som nollreferens och förbindning som var huvudproblemet. Bandspridningsmekanismen var dåligt kostruerad och fungerade inte. Jag har konstruerat om mekanismen så att den fungerar.
SW-717 schematic


               
Back
Tillbaka till Mina Heathkit