morse
In English
www.HEATHKIT.nu

Start Om mig Heathkits historia Mina Heathkit Heathkit-länkar Andra länkarO-125MHz-oscilloskopet O-12 lanserades 1958 och var praktiskt taget identiskt med O-11, som lanserades 1957. Det finns många likheter med alla tidigare Heathkit-oscilloskop och man kan, mer eller mindre, spåra det ända tillbaka till det första O-1, som alltså var den allra första byggsatsen från Heath 1947. O-12 ersattes av IO-12 och IO-12U* 1962, som i sin tur ersattes av IO-18 och IO-18U* 1968, vilka ersattes av IO-102 1971. (Se även IO-104-sidan).

*
I den brittiska Heathkit-fabriken i Gloucester, producerades flera byggsatser med tilläggsbokstaven U i typbeteckningen. Bland dem fanns IO-12U och IO-18U. Bokstaven U syftade på United Kingdom. IO-18U skilde sig från IO-18 genom ett något modernare utseende med rektangulärt katodstrålerör.  

O-12E

Mitt oscilloskop har beteckningen O-12E. Tillägget E står för Export och avser då att den är avsedd för 115/230V matningsspänning. Jag köpte detta oscilloskopet i mitten av 70-talet tillsammans med ID-22, som gör oscilloskopet 2-kanaligt. De är fortfarande i fullt funktionsdugligt skick. Jag monterade en BNC-kontakt till Y-ingången och jag färgade topparna på rattarna på ett logiskt vis för att öka användarvänligheten. Jag separerade apparathöljet från skyddsledaren och anslöt den istället till en jordpol på frontpanelen.

O-12 schema
Schemat för O-12 i originalutförande

Även om det står "Laboratory Oscilloscope" på frontpanelen, så har O-12, liksom sina föregångare (O-9, O-11, o.s.v.) och sina efterföljare (IO-12, IO-18, IO-102, o.s.v.) ganska begränsad användning, eftersom varken vertikalförstärkningen eller horisontalsvepet är kalibrerade. Endast relativa mätningar kan göras. Dessuton kan endast AC-mätningar göras, p.g.a. det enkla ingångssteget.

Modified O-12

Jag har modifierat mitt oscilloskop för att göra det mer användbart. Jag har gjort ett nytt raster till katodstråleröret med 1cm rutmönster. Ingångssteget är kalibrerat i "1"-"3"-intervall och omkopplaren är ersatt med en 6-läges 2-gangs och mätområdet är från 10V/cm till 30mV/cm.

Modified O-12

Även svepet är kalibrerat i "1"-"3"-intervall och omkopplaren är ersatt med en 11-läges, vilket ger ett svepområde från 10ms/cm till 1µs/cm. Svepet är dock inte helt linjärt. En sinusvåg är något utdragen i början och lite komprimerad i slutet.

Modified O-12

Modified O-12 schematic
Schemat för det modifierade O-12               
Back
Tillbaka till Mina Heathkit