morse
In English
www.HEATHKIT.nu

Start Om mig Heathkits historia Mina Heathkit Heathkit-länkar Andra länkarIM-11Rörvoltmetern IM-11 lanserades 1961 och var i produktion till 1968. Den ersatte V-7A som lanserades 1956, vilken i sin tur ersatte V-7. Det är endast mindre skillnader mellan V-7A och IM-11, i huvudsak handlar det om en annan färg. 1968 ersattes IM-11 av IM-18 som var i produktion till 1976. Rörvoltmetern V-1 var en av de första Heathkit-modellerna som lanserades 1947, strax efter oscilloskopet O-1. Samtliga rörvoltmetrar är baserade på, i stort sätt, samma grundkoppling. Modellen V-7 var den första med komponenterna monterade på kretskort.

Jag har modifierat min IM-11 något. Jag har anslutit apparathöljet till skyddsledaren och isolerat både den negativa mätpolen och det inre chassit från apparathöljet så att man kan mäta till flytande nollreferens. Den ursprungliga mätkontakten (¼" teleplugg) är ersatt med en jordpol och probmotståndet är placerat inne i rörvoltmetern. Jag har modifierat min IM-18 på ett motsvarande sätt. Omkopplarvreden är också bytade.

IM-11
Utseende före modifiering

schematic
Schemat för IM-11 i originalutförandeschematic
Schemat för den modifierade IM-11


IM-11
Som ny, från chassit isolerad, batterihållare använder jag en filmburk av plast för vanlig 135-film

IM-11
Batteriet på plats i filmburken komplett med fästvinkel av plast och skruvskallar anslutna som batterikontakter

IM-11
Batteriet inmonterat i IM-11

IM-11
Motståndet på 1Mohm och anslutningarna till testsladdarna

IM-11
Utseende efter modifiering               
Back
Tillbaka till Mina Heathkit