morse
In English
www.HEATHKIT.nu

Start Om mig Heathkits historia Mina Heathkit Heathkit-länkar Andra länkarIM-18Rörvoltmetern IM-18 lanserades 1968 och var i produktion till 1976. Den ersatte IM-11 som lanserades 1961, vilken i sin tur ersatte V-7 och V-7A. Det är endast mindre skillnader mellan IM-11 och IM-18, i huvudsak handlar det om en annan färg. 1977 ersattes IM-18 av IM-5218 som var i produktion till 1983. Åter igen så handlade det i huvudsak om en ny färg. Rörvoltmetern V-1 var en av de första Heathkit-modellerna som lanserades 1947, strax efter oscilloskopet O-1. Samtliga rörvoltmetrar är baserade på, i stort sätt, samma grundkoppling. Modellen V-7 var den första med komponenterna monterade på kretskort.

Min rörvoltmeter har beteckningen IM-18E. Tillägget E står för Export och avser då att den är avsedd för 115/230V matningsspänning. Jag har modifierat min IM-18 något. Jag har anslutit apparathöljet till skyddsledaren och isolerat både den negativa mätpolen och det inre chassit från apparathöljet så att man kan mäta till flytande nollreferens. Den ursprungliga mätkontakten (¼" teleplugg) är ersatt med en jordpol och probmotståndet är placerat inne i rörvoltmetern. Jag har modifierat min IM-11 på ett motsvarande sätt.

IM-18Schematic
Schemat för IM-18 i originalutförande


Modified schematic
Schemat för den modifierade IM-18


IM-18 mod


IM-18 mod


IM-18 mod               
Back
Tillbaka till Mina Heathkit